Gå tilbake til:
Du er her:

Pårørende og nettverk

Kartlegging av pårørende og nettverk

Systematisk kartlegging av nettverk og pårørende bør gjøres tidlig i kontakten med den unge voksne

Involvering av pårørende og nettverk

Pårørende og nettverk bør involveres i oppfølging og behandling etter enighet med den unge voksne

Sosialt nettverk

Det bør sikres at hensiktsmessige sosialt nettverk etableres og videreføres

Dialog og uformelle treff

Det foreslås å gjennomføre uformelle alliansetreff mellom den unge voksne, pårørende og hjelper, der informasjon blir utvekslet