Gå tilbake til:
Du er her:

Kartlegging og informasjonsflyt

Tidlig og helhetlig kartlegging

Det bør sikres kartlegging av den unge voksnes rusproblematikk tidlig i forløpet

Tidlig og helhetlig kartlegging

Kartlegging og utredning bør ha et helhetlig perspektiv.

Informasjonsdeling

Hjelpeapparatet bør sikre at involverte parter har nødvendig informasjon for å bistå den unge voksne og samtidig unngå dobbelkartlegging.