Gå tilbake til:
Du er her:

Fleksible tjenester

Ambulerende tilnærming

Ambulerende tilnærming foreslås for å nå unge voksne

Brukerstyrte innleggelser

Det bør vurderes å tilby unge voksne avtale om brukerstyrt innleggelse.