Gå tilbake til:
Du er her:

Taushetsplikt og samtykke

Samtykke til fritak fra taushetsplikten

I samarbeid rundt behandling og oppfølging bør samtykke til fritak fra taushetsplikten avklares

Felles samtykkeskjema

Ved oppstart av individuell plan og ansvarsgruppe foreslås det å benytte felles samtykkeskjema