Gå tilbake til:
Du er her:

Individuell plan og kriseplan

Utarbeide individuell plan

Hjelpeapparatet skal sørge for at det utarbeides en individuell plan sammen med den unge voksne

Utarbeide individuell plan

Tjenesteyterne bør ha klare rutiner for utarbeidelse og oppfølging av individuell plan.

Bruk av individuell plan i ansvarsgruppe

Ansvarsgruppen bør benyttes som arena for utarbeidelse og oppfølging av Individuell plan

Valg av koordinator

Koordinatorrollen bør gis en hjelper som har god relasjon og jevnlig kontakt med den unge voksne. Valg av koordinator bør gjøres i samråd med den unge voksne.

Utarbeide kriseplan

Kriseplan bør utarbeides tidlig i forløpet i samarbeid med den unge.