Gå tilbake til:
Du er her:

Utarbeide Individuell Plan

Anbefaling

a) Oversikt over ressurser og behov

b) Deltakere i planen

c) Hvem er koordinator

d) Hva skal de forskjellige deltakerne bidra med?

e) Oversikt over hvilke tiltak som er aktuelle og omfanget av dem, og hvem som skal ha ansvaret for disse

f) Beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres

g) Angivelse av planperioden og tidspunkt for eventuelle justeringer og revisjoner av planen

h) Samtykke til at planen utarbeides og eventuelt samtykke til at deltakere i planleggingen gis tilgang til taushetsbelagte opplysninger

i) Oversikt over nødvendig eller ønskelig samarbeid med andre tjenesteytere, institusjoner og etater.

Hjelpeapparatet skal sørge for at det utarbeides en Individuell Plan sammen med den unge voksne.

Individuell Plan skal sikre den unge voksnes innflytelse samtidig som den avklarer og tydeliggjør ansvar. Formålet er å sikre helhetlige, koordinerte og individuelt tilpassede tilbud for personer med behov for langvarige og koordinerte tjenester. Individuell Plan er en overordnet og generell plan som samler trådene og sikrer helhetlig oppfølging. Individuell Plan er den unge voksnes egen plan og verktøy men vil også være både arbeidsbesparende og effektivt for hjelpeapparatet.

Begrunnelse

Individuell Plan i praksis

Hvordan igangsette Individuell Plan?

Kommunens og spesialisthelsetjenestens ansvar for individuell plan