Gå tilbake til:
Du er her:

Individuell Plan -rutiner og oppfølging

Anbefaling

Tjenesteyterne bør ha klare rutiner for utarbeiding og oppfølging av Individuell Plan.

For å sikre et mest mulig likeverdig tjenestetilbud er det viktig at det foreligger klare prosedyrer og rutiner for utarbeiding og oppdatering av Individuell plan.

Begrunnelse