Gå tilbake til:
Du er her:

Bruk av Individuell Plan i ansvarsgruppe

Anbefaling

  • Den unge voksne er hovedperson i ansvarsgruppen
  • Dersom det finnes individuell plan, bør den brukes i møtene slik at mål og aktiviteter fungerer som saksliste for det som skal drøftes i møtet. Individuell plan endres i tråd med det som er kommet fram i ansvarsgruppemøtet. Hvis det ikke er utarbeidet individuell plan bør dette arbeidet startes ved første ansvarsgruppemøte.
  • Individuell plan kan med fordel tjene som saksliste til ansvarsgruppemøtet.
  • Den enkelte aktør i ansvarsgruppen må tydeliggjøre hva de kan bistå med på det nåværende tidspunkt og ved fremtidige behov. Det bør komme tydelig frem hvordan den unge voksne kan gjøre nytte av ressursene som befinner seg i ansvarsgruppen.
  • Unngå unødvendig bruk av fagspråk. Fagspråk kan virke ekskluderende og bidra til å tydeliggjøre utenforskap. Unngå allianser i ansvarsgruppemøtet som kan skape konflikter.

Ansvarsgruppen bør benyttes som arena for utarbeidelse og oppfølging av Individuell Plan.

Ved å bruke punktene i en individuell plan som saksliste og møtereferat for møtene i ansvarsgruppen vil det kunne sikres både oppstart og videre bruk av Individuell Plan.

Begrunnelse