Gå tilbake til:
Du er her:

Valg av koordinator

Anbefaling

Koordinatorrollen bør gis en hjelper som har god relasjon og jevnlig kontakt med den unge voksne. Valg av koordinator bør gjøres i samråd med den unge voksne.

Unge voksne med rusmiddelavhengighet og behov for koordinerte tjenester bør ha en koordinator. Koordinators viktigste oppgave er å sikre kontinuitet og helhet i forløpet. En koordinator bør ha tett dialog og hyppig kontakt med den unge voksne. For å sikre tett dialog foreslås det at koordinatorrollen fylles av en hjelper som står nært i den aktuelle fasen i forløpet. Avgjørelsen om hvem som skal være koordinator bør tas i dialog med den unge voksne.

Begrunnelse