Gå tilbake til:
Du er her:

Kriseplan

Anbefaling

Kriseplan bør utarbeides tidlig i forløpet i samarbeid med den unge.

En kriseplan er en plan som beskriver mestringsstrategier den unge voksne kan benytte i vanskelig sitasjoner. Kriseplanen er også et verktøy for hjelpeapparatet der den unge voksnes erfaringer og ønsker fremkommer og gir direkte innflytelse på hvilke tilbud som bør gis i kritiske situasjoner. For at en kriseplan skal fungere er det viktig at den unge voksne har eierskap til den og at planen er tilgjengelig for dem som møter vedkommende i en kritisk situasjon.

Begrunnelse - Kriseplan

Kriseplan i praksis