Gå tilbake til:
Du er her:

Sømløse forløp

Fra barneverntjenesten til NAV

Det foreslås å gjennomføre møter mellom den unge, barneverntjenesten og NAV sosialtjenesten for å sikre kontinuitet

Henvisning og kontinuitet

Henvisende instans bør delta i første samtale med behandlingsinstitusjon i forkant av behandlingsoppstart

Henvisning og kontinuitet

Henviser bør, i samråd med den unge, involveres ved sekundærhenvisninger til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten

ROP-forløp

Hjelpeapparatet bør aktivt bruke det lokale rus- og psykiatriforløpet.