Gå tilbake til:
Du er her:

Varetekt og soning

Oppfølging under soning

Unge voksne som soner bør så raskt som mulig kartlegges i forhold til rus- og ROP problematikk

Oppfølging under soning

I møte med unge innsatte med rusmiddelproblematikk, bør man innhente samtykke til å involvere øvrig hjelpeapparat

Soning- og behandlingsplan

Det bør utarbeides soningsplan og behandlingsplan for unge voksne med rusmiddelproblematikk.

Ansvarsgruppemøter under soning

Det bør gjennomføres jevnlige ansvarsgruppemøter under soningsoppholdet.