Gå tilbake til:
Du er her:

Språklige og kulturelle forskjeller

Kulturelle forskjeller

Hjelpeapparatet skal ivareta språklige og kulturelle forskjeller i rusbehandling og oppfølging