Gå tilbake til:
Du er her:
Sandsekker og flomvern ved Bryggen
FLOMSIKRING: Bergen brannvesen, Bergen vann og Bymiljøetaten sikret bryggen med blant annet sandsekker.
Bilde: Nina Blågestad

Stormflo i Bergen

Det er ventet høy vannstand også tirsdag. Du kan kontakte Vaktsentralen for å melde inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.

Varselet fra Meteorologisk institutt tilsier at vannet vil gå over Dreggekaien

Flomsikring ved Dreggekaien
LAVESTE PUNKT: Det var forventet at vannet vil gå over Dreggekaien og Dreggehopen.
Bilde: Nina Johnsen

og Dreggehopen. Toppen ble nådd natt til tirsdag, men vannstanden vil også være unormalt høy tirsdag kl. 12.20.

Hva gjør kommunen?

  • Bergen brannvesen, Bymiljøetaten og Bergen vann legger mandag ut ekstra flomvern langs Bryggen
  • Det kan bli sperringer ved Bryggen for å sikre gående og syklende 
  • Bergen vann går gjennom sine systemer for å sjekke at de fungerer. De skal hindre inntrenging av vann på avløpsnettet
  • Vakthavende beredskapskoordinator i Bergen kommune ber folk som bor tett på sjøen, ta sine forholdsregler

Bergen havn følger situasjonen og har gjort rutinemessige forberedelser. Veien kan bli stengt mens brannvesenet jobber.

Hva gjør du?

  • Sjekk fortøyninger og sikre båter og løse gjenstander på kaier
  • Eiendommer som ligger nær sjøkanten kan få overvann, og en bør ta sine forholdsregler
  • Sørg for at gjenstander på brygger, kaier og ellers langs kysten er sikret
  • For din egen og andres sikkerhet, respekter oppsatte sperringer i utsatte områder

Meld fra til vaktsentralen

Vaktsentralen er Bergen kommunes døgnåpne varslingskanal. Her kan du melde inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø.

Feilmelding.bergen.kommune.no

Følg flomvarsel på nettsidene til Meteorologisk institutt