Gå tilbake til:
Du er her:
Masse blomster og gravlys
Ved den blå steinen fra dagene etter 22. juli 2011
Bilde: Bergen byarkiv

Andre arrangement

Flere organisasjoner i Bergen vil markere 22. juli.

Under kan du se hvilke minnearrangement som er åpne for alle å ta del i.

Markeringer på Torgallmenningen

Kl. 13.30 - 14.30: AUF Vestland og Arbeiderpartiet i Bergen og Vestland holder en minnesmarkeing ved Den blå stein. Det blir appell fra ordfører Marte Mjøs Persen, musikkinnslag og blomsternedlegging.

kl. 16.30 - 17.00: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Bergen og Vestland innvandrerråd går sammen om en felles minnemarkering på Torgallmenningen, ved Den blå stein. Til markeringen bidrar blant andre biskop Halvor Nordhaug, nestleder i Human-Etisk Forbund Christian Lomsdalen, imam Ali Saied (Bergen moské), samt styret i Vestland innvandrerråd. 

Minnegudstjeneste i Domkirken

Bergen domkirke menighet arrangerer minnegudstjeneste for 22. juli med lystenning, lesninger og musikk i Domkirken kl. 17.30 - 18.15. Kirken er åpen for alle. Biskop Halvor Nordhaug og domprost Gudmund Waaler leder gudstjenesten. Prekenen holdes av biskopen. Appeller ved fylkesordfører Jon Askeland og fylkesleder for AUF, Endre Toft.

Arrangement over hele landet

22. juli-senteret har samlet en oversikt over arrangement ulike steder i Norge på sin nettside.

Regjeringen har samlet noen av de sentrale markeringene på sine nettsider, og sender noen av dem som nett-arrangement. Regjeringen står også ansvarlig for den nasjonale minnemarkeringen på NRK1 kl. 19.55.