Gå tilbake til:
Du er her:

Arkitektur som verktøy for en god utvikling av bysamfunnet

Arkitekturens betydning for mennesker og samfunn danner utgangspunktet for arkitektur-og byformingsstrategi for Bergen. Strategien oppmuntrer til å bruke arkitektur som verktøy for en god utvikling.

Innledet om arkitektur som verktøy
Byarkitekt Maria Molden om «Med arkitektur som verktøy», om hvordan arkitektur kan bidra til å oppnå overordnede samfunnsmål på OBOS sin boligkonferanse 2019.
Bilde: Byantikvaren

En forståelse for mennesker, omgivelsenes påvirkningskraft og arkitekturens merverdi er grunnleggende for å utløse en bys potensial for kvalitet.

De synligste delene av arkitekturen er form, estetikk, materialer og symbol. Dette knytter faget opp til hvordan et bygg eller byrom ser ut. Arkitektur handler imidlertid vel så mye om virkning. God arkitektur inspirerer og er identitetsskapende, gir omsorg og skaper begeistring. Våre fysiske rammer former oss som mennesker og samfunn.

Dette er viktig å ha med seg når vi utvikler den tette byen, fordi våre bygde omgivelser blir en stadig større del av hverdagen vår, minnene våre og livene våre. Arkitekturens påvirkningskraft blir stadig større. Å satse på arkitektur er derfor vesentlig for å gjøre Bergen attraktiv som en god by å bo og jobbe i.

Denne innfallsvinkel ligger til grunn for Arkitektur-og byformingstrategi for Bergen, og Byarkitekten fremmer dette budskapet i ulike fora i Bergen og over hele landet.

Se Byarkitektens foredrag om Arkitektur som verktøy:


Med arkitektur som verktøy. Maria Molden, OBOS sin boligkonferanse 2019