Gå tilbake til:
Du er her:

Behov for flere gode eksempler

Når Bergen kommunes arkitektur- og byformingsstrategi nå skal digitaliseres, skal også eksempelsamlingen i strategien utvides.

Bergen hovedbrannstasjon
Bergen hovedbrannstasjon på Nygårdstangen av Stein Halvorsen arkitekter er godt eksempel av arkitektur som gir en god estetiske opplevelse.
Bilde: Kim Müller

Dialogen med byutviklingsaktører har vist at det er et stort behov for gode eksempler. Dette var utgangspunktet for utformingen av eksempelsamlingen som supplerer de åtte kapitlene i strategien slik den nå foreligger.

I forbindelse med digitalisering av arkitekturstrategi skal Byarkitekten supplere den eksisterende eksempelsamlingen, for å gjøre strategien mer relevant, og for å kunne belyse de ulike kapitlenes temaer fra ulike perspektiver og skala.

Alle kan komme med forslag til gode eksempler

Byarkitekten ønsker forslag som ikke bare er gode på et overordnet nivå, men som også er særlig gode eksempler på ett eller flere av de  åtte prinsippene for utforming av bygg og byrom. Forslag kan være egne eller andres prosjekter; fortrinnsvis prosjekter i Bergen.  Alle forslag må være ferdigstilt.

Send forslag til:
byarkitekten@bergen.kommune.no