Gå tilbake til:
Du er her:
Tresatsing i Bergen kommune
Vil fremme økt bruk av tre, som gir en god opplevelse for alle sanser og godt inneklima. Her Skansemyren barnehage, HLM arkitektur, 2017
Bilde: Pål Hoff

Bergen kommunes tresatsing

Bergen kommune ønsker å fremme satsing på økt bruk av tre i både offentlige og private prosjekter.

Tre som bygningsmateriale har positiv innvirkning på miljøet og er i tillegg velegnet med hensyn til godt inneklima, fleksibilitet og som bærer av kulturarv. 

Med økt fokus på bruk av tre kan vi i fellesskap løfte og virkeliggjøre mange av ambisjonene som er formulert i Klima- og energihandlingsplanen for Bergen (Grønn strategi), Kommuneplanens arealdel (KPA2018), Politisk plattform 2019–2023, Klima og Miljøplan for Bergen, Arkitektur- og Byformingsstrategi for Bergen (Arkitektur+) og i FNs bærekraftsmål.

Bergen kommunes tresatsing er under utvikling

En tverretatlig handlingsplan er under utarbeidelse. Et internt samarbeidsteam i Bergen kommune med representanter fra ulike etater vil bli etablert i 2020.   

Målet er at Bergen skal være den grønneste byen i Norge. Ambisiøs og tydelig satsing på tre skal også ligge til grunn i denne målsetningen.