Gå tilbake til:
Du er her:

Her kan du bade på Byfjellene

Varm etter Stoltzetur? Det er blant annet lov å bade i Storevatnet. Byfjellene i Bergen byr på et mangfold av opplevelser for natur- og friluftsliv for allmennheten; her kan du lese om bademulighetene på Byfjellene.

En av byens mest brukte trim- og turstier, Stoltzekleiven, ender ved Storevatnet. Vannet var tidligere en del av reservevannforsyningen i Bergen, men ble for ti år siden frigitt til allmennheten. De fleste vannene på Byfjellene er ikke offentlig tilrettelagt for bading (strand, stupeplattform, toalett, bosspann m.m).

Her kan du se hvilke vann det er lov å bade i på Byfjellene

Bading er bare tillatt utenfor tilsigsfelt for drikkevann

Restriksjonene i deler av Byfjellene, i områdene innenfor vannforsyningen, er ett av mange tiltak for å hindre forurensning av drikkevannskildene våre.

Her kan du bade:

Sentrale byfjell:

I det sentrale byfjellsområdet gjelder dette Storevatnet, Kråvatn, Borgastemma, Øvstegjelsvatnet, Lægdetjern, Langatjern, Nubbevatnet, Skomakerdiket (tilrettelagt), Revurtjern, Munkebotsvatnet og Langevatnet.

Byfjellene Vest:

Tennebekktjørna ved Nipedalen og Storavatnet ved Løvstakken er tilrettelagt for bading. Det er også muligheter for å bade i Svartatjørna og Krokatjørna i Kanadaskogen, samt Bjørndalsvatnet og Gjeddevatnet like sør for Kanadaskogen. Ingen av sistnevnte vann er tilrettelagt.

Byfjellene sør:

Bjørnevatnet er egnet for bading.