Gå tilbake til:
Du er her:

Vi gjør fjordene renere

Bergen har et mangfold av bademuligheter. Langs kysten finner du både større og mindre sandstrender, svaberg og klipper, med mer og mindre tilrettelagte fasiliteter.

Friluftsbad og den aktiviteten bading skaper, er viktig rekreasjon med positiv helseeffekt. Vår ambisjon er at alle offentlige badeplasser skal ha god vannkvalitet.

Vi jobber hele året for å bedre vannkvaliteten.

De siste årene har badevannskvaliteten i Bergen blitt stadig bedre, og med en storstilt oppgradering av avløpsrenseanlegg og et fortsatt fokus på fornying av ledningsnettet, kommer denne trenden med all sannsynlighet til å fortsette. (illustrasjon graf)

Les mer om oss:

Etat for helsetjenesters viktigste oppgave er å bidra til en sunnere befolkning, og etaten skal blant annet arbeide med å redusere de mange påvirkningsfaktorer som bidrar til å skape helseproblemer, og fremme de faktorer som beskytter mot sykdom.

Vann- og avløpsetatens ansvar er å sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering.