Gå tilbake til:
Du er her:

Ballastbryggen

29.juni 2020:  Godt egnet badevann: 10 TKB

Ballastbryggen er et rehabilitert kaiområde beliggende i tilknytning til Nordnesparken, ytterst på Nordnes. Bryggen er ment som et rekreasjonssted fra land, og er ikke egnet for bading på grunn av sterk strøm og stor båttrafikk til havnen. 

Det er en liten badevik tilknyttet bryggen. Bading herfra er kun å anbefale for svømmedyktige på grunn av de nevnte faremomentene.

 

Kaien er bygd opp igjen av steiner fra den opprinnelige ballastkaien fra 1800-tallet. Anlegget er tilrettelagt med tilkomst for rullestol helt ut på kaien i form av en påmontert gitterrist. På kaien er det påmontert 6 massive eikebenker. Kaien er trappet ned mot sjøen både inn mot Vågen og nord mot Byfjorden. Rundt kaien er det dypt, det kan være bølger og en del strømninger. Det er ikke anbefalt å bade fra kaien. 

Det er en liten badevik inn mot Vågen. Bading her er kun for svømmedyktige, og man bør være oppmerksomme på strømninger og båttrafikk.

Denne badeplassen er ikke en offentlig tilrettelagt badeplass, og vannkvaliteten og temperaturen måles sjeldnere enn ved de tilrettelagte badeplassene.

 

Ballastbryggen bilde
Gitterrampe fra Nordnesparken og helt ut på Ballastbryggen. Foto: Kari Ingvaldsen.
Bilde: