Gå tilbake til:
Du er her:

Har vedtatt ny barnehagebruksplan

Barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid" er vedtatt av bystyret.

Legger frem barnehagebruksplanen

Høringsuttalelsene er gjennomgått og byrådet legger frem sitt forslag til barnehagebruksplan 2016-2030 med tittelen "Rett bygg på rett sted til rett tid".

Se høringsuttalelsene til barnehagebruksplanen

Her finner du høringsuttalelsene som er kommet inn til høringsutkastet til Barnehagebruksplan 2016-2030.

Veien frem til endelig vedtak

Barnehagebruksplan 2016 - 2030 vil få en åpen og bred behandling frem mot endelig planvedtak. Planutkastet ble 14. juni 2016 sendt på høring til en rekke instanser. Høringsfrist er 7. september.

Legger barnehagebruksplan ut på høring

Høringsutkastet til Barnehagebruksplan 2016-2030 sendes ut på høring til en rekke instanser. Høringsfristen er 7. september 2016.

Barnetallsprognoser for 2016 - 2029

Her er barnetallsprognoser for årene 2016 - 2029 for hele kommunen, byområder og barnehageområder.