Gå tilbake til:
Du er her:

Andre hjelpetilbud

Her finner du lenker til noen av Barne- og familiehjelpens samarbeidspartnere.

Barnehuset

Barnevernets hjelpetiltak i hjemmet

Barnevernvakten

Barne- og ungdomspsykiatri (BUP)

Familievernkontor - Bufetat

Livskrisehjelpen - Bergen legevakt

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Utekontakten