Gå tilbake til:
Du er her:

Våre tilbud

Avlastning

Avlastning kan tildeles mennesker med stort omsorgsbehov for å avlaste pårørende som er i en særlig krevende omsorgssituasjon. Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke om avlastning.

Familieråd

Familieråd er et møte hvor familie og nettverk samles for å diskutere en vanskelig eller krevende situasjon. Et familieråd kan brukes for barn i ulike aldersgrupper.

Grupper for ungdom 13-16 med rus eller psykisk sykdom i familien

Kurset "Du er ikke alene" er for deg mellom 13 og 16 år, som har et familiemedlem med rusproblemer eller psykisk sykdom.

Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan. Individuell plan er din plan og et samarbeidsverktøy mellom deg og de tjenestene du har.

Mestringskurs for barn og unge

Gruer du deg for å snakke høyt i klassen eller ta ordet i vennegjengen? Har du plagsomme tanker om hva andre tenker om deg? Vi har mestringskurs for barn og unge opp til 18 år.

Noen å snakke med - barn og unge 0-18 år

Hos oss møter du trygge voksne som har mye erfaring med å snakke med barn og ungdommer.

Rådgiving til foreldre og barn med samarbeidsvansker (TIBIR)

TIBIR er et tilbud til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der det er problemer i samspillet mellom barn og foreldre.

Råd og veiledning til foreldre og gravide

Hos oss jobber psykologer, familieveiledere og andre fagpersoner, med lang erfaring fra arbeid med barn, unge, foreldre og familier.

Tildeling av støttekontakt

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Veiledning for foreldre: COS og ICDP

Bergen kommune tilbyr COS- og ICDP-kurs for å veilede foreldre til bedre samspill med barna. Kursene er for deg som ønsker å bli tryggere i foreldrerollen og få bedre kontakt med barnet ditt.