Gå tilbake til:
Du er her:
Hop stasjon 1940 – 1945, et viktig militært område og en sentral møteplass. Foto: Josef, en tysk offiser.
Hop stasjon 1940 – 1945, et viktig militært område og en sentral møteplass. Foto: Josef, en tysk offiser.

Tirsdagskvelder 2020

Bergen feirer 950 år, og byjubileet er overordnete tema – men som før er programmet variert både i tid og tema. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til interessante dykk i byens historie!

 

8. september
Elin Thorsnes: Bryggen – ferdig utforsket eller nye overraskelser?
Historien om Bryggen forteller at bebyggelsen ble bygget opp kort tid etter bybrannen i 1702. Men hva forteller kilder i arkivene? Er gårdene på Bryggen ferdig utforsket, eller er det kanskje slik at det fortsatt er rom for nye overraskelser? Med utgangspunkt i arkivkildene vil arkitekt Elin Thorsnes fortelle hvordan Bryggen har utviklet seg i perioden mellom 1750 og 1940.

13. oktober
Arne Skivenes: «President, Borgemester og Råd»
Fra «President, Borgemester og Råd» på 1600-tallet til dagens byparlamentarisme og byråd. Visste du at kommunen en gang hadde ansatte undermålere eller at både ligningsvesen, sykehus og hotelldrift har vært en kommunal oppgave? Tidligere byarkivar Arne Skivenes forteller om de mange oppgavene kommunen har og har hatt, og hvilke organer som har styrt og styrer Bergen by.

Lørdag 14. november
Arkivdagen

8. desember
Dag Steinfeld: Herman Steinfeld – jøde eller gojim? Mellom barken og veden
I dette foredraget forteller advokat Dag Steinfeld historien om sin far, Herman Steinfeld. Gjennom Nürnberglovene fra 1935 ble han definert som jøde og behandlet deretter av nazistene, men overlevde likevel krigen. I det jødiske samfunnet var derimot Herman Steinfeld regnet som en «gojim» - en som «ikke tilhører oss». Hans far ble tvangsutmeldt av Det Mosaiske Trossamfunn fordi han giftet seg med en norsk, kristen kvinne, og hele familien ble utstøtt av sin jødiske familie.