Gå tilbake til:
Du er her:
Et av byens store hoteller, Hotel Norge, tidlig på 1900-tallet.
Et av byens store hoteller, Hotel Norge, tidlig på 1900-tallet.
Bilde: Arkivet etter Bergen kommune. Reguleringsvesenet. BBA-A-0967.

Bergen som turistby

Bergen har alltid tiltrukket seg tilreisende fra fjern og nær, men sommeren 2020 ble sommeren med få turister. Se vår utstilling «Destinasjon Bergen – Bergen som turistby».

Til Bergen har det kommet både sjøfarende, handlende og etter hvert også turister. Sommeren 2020 ble annerledes, og det har vært stillere enn vanlig både på Fisketorget, Fløyen og Bryggen. I arkivene våre finnes mange dokumenter og foto som forteller om Bergen som en by for tilreisende. Vi har plukket ut noen av dem og samlet i en liten utstilling - her finner du både turistbrosjyrer, hoteller, nordlandshandlere og kronprinsessebesøk!

Se "Destinasjon Bergen - Bergen som turistby".

Nedenfor finner du også utstillingen som pdf: