Gå tilbake til:
Du er her:
Førstesiden i kunstnerens forklaring.
Førstesiden i kunstnerens forklaring. Arkivet etter Bergens Magistrat, BBA A- 0651 volum D 16

Justitia Majestata - kunstnerens forklaring i arkivet etter Bergens Magistrat

I 1762 bestilte Bergens Magistrat et maleri fra Mathias Blumenthal til den nyoppussede rådstuen. I arkivet etter Magistraten finnes en detaljert forklaring skrevet av maleren selv samme år.

I dag pågår det en debatt om at dette maleriet, Justitia Majestata, bør fjernes fra bystyresalen pga. rasistisk innhold. Det blir hevdet at vi ikke kan vite hva som er symbolisert siden maleren døde allerede året etter. Men hos Bergen byarkiv finnes en lang og detaljert forklaring skrevet av maleren selv datert 25.august 1762.

I forklaringen kan vi lese at hensikten med maleriet er: «Paa det at Synden / U-Dyderne ey skal Herrske har Gud ved sin forsyn beskikket Dommere over Menniskerne.» Skikkelsen som ligger under Justitias føtter, er omtalt to ganger:

«Under Justitiæ Fødder ligger en Furia, som forstiller Mord og Brand, samt Avind, Had og Falskhed, bemelte Furia hendes Compagnons ere Calumnia og Bagvaskelse, Fyllerie og Horerie samt Tyverie, U-Retfærdighed og Bedragerie.»

(…) «Mægæra med Bi-Navn Tisiphone, en af de gresseligste Helvedes Furier, havende udi den ene Haand en Dolk, og udi den anden  Haand et brændende Bluss, sam(t) Slanger om Hovedet. Hun er et Billede paa Mord, Brand, Avind, Had og Falskhed.

Dolken er et Morder Instrument, desligeste er og det brændende Bluss et Mord-Branns Signum, allerhelst da samme af en Furia bliver styret.»

Skikkelsen er altså en furie, i gresk mytologi en kvinnelig representant for underverdenen.

Her kan du se dokumentene i sin helhet og transkripsjon:

Du kan lese hele forklaringen både i boken «Evidence! Europe reflected in Archives», som fås kjøpt i byarkivets ekspedisjon, og på nettstedet www.euarchives.org/ her http://www.euarchives.org/index.php?sch=3&pge=topics&cty=bergen&nr=1_4_2_1 

Legg merke til at det i øvre høyre hjørnet er et lite flagg. Det skifter mellom norsk og engelsk tekst. Også for Blumenthals tekst. Under bildet finnes en del stikkord. Om du trykker på ett av disse, vil det symbolet i maleriet som skal fremstille dette bli fokusert, og den relevante forklaringen vil bli vist.