Gå tilbake til:
Du er her:

Biskopshavn kirke

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Biskopshavn menighet ble utskilt fra Sandviken menighet i 1957. En konkurranse om ny kirke ble vunnet av arkitektene Jakob Myklebust, Bjørn Simonnæs og Helge Borgen, interiørarkitekt Hans Skogen var konsulent. Kirken ble innviet i 1966. På 5. plass i konkurransen kom arkitekt Otto Torgersen med dette utkastet som hadde mottoet ”Tømmermannens sønn”. Arkitekten søkte å gi bygget en organisk form fordi naturtomten krevde tilpasning av anlegget til terrengformasjonene. Juryen uttalte at kirkens funksjonelle krav var godt ivaretatt, og at disponeringen på tomten var god. Men de mente at bygningsmassene ville sige for mye ned i dalsøkket.

Kirken var tenkt oppført i laminerte elementer av tre. Den skulle ha en gyllen varm tone som skulle oppnås ved å nytte treslaget ”oregon pine”, både i interiøret og i eksteriøret. Arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet, Bergen Byarkiv.
Kirken var tenkt oppført i laminerte elementer av tre. Den skulle ha en gyllen varm tone som skulle oppnås ved å nytte treslaget ”oregon pine”, både i interiøret og i eksteriøret. Arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet, Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett