Gå tilbake til:
Du er her:

Danoanlegget

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Siden 1917 hadde Bergen kommune brent avfall på Grønneviksøren. Sjenerende røyk, brannfare og økt bossmengde førte til at Tilsynsutvalget for renholdsverket rundt 1930 begynte å planlegge et komposteringsanlegg for husholdningsavfall. Krigen satte en stopper for arbeidet, så først i 1955 vedtok Bergen bystyre å starte byggingen. 2. januar 1960 ble anlegget innviet.

Et Danoanlegg er et kompostanlegg der avfallet ble lagt til gjæring før det ble malt og siktet. Resultatet ble kompost for salg, bl.a. til Park- og kirkegårdsvesenet. Anlegget tok i mot avfall fra hele Bergen kommune. Likevel ble ikke anlegget noen suksess, og det var lite etterspørsel etter kompost. Virksomheten ble gradvis trappet ned på 1970-tallet, og stoppet helt i 1979. Bygningen ble revet i 1994.

Danoanlegget hadde en karakteristisk arkitektur. Tegningen er signert Byarkitektens kontor i 1956. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen Byarkiv.
Danoanlegget hadde en karakteristisk arkitektur. Tegningen er signert Byarkitektens kontor i 1956. Arkivet etter Byggprosjektavdelingen, Bergen Byarkiv.