Gå tilbake til:
Du er her:

Den offentlige plassen på Kronstad

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Etter at Årstad kommune ble innlemmet i Bergen i 1915 startet et omfattende arbeid med å planlegge og bygge ut den nye bydelen. Årstad skulle først og fremst forsyne byen med nye boligområder, men skulle også bygges ut med skoler og andre offentlige bygninger, idrettsplasser, forretninger, industri m.v. Det ble tidlig bestemt å anlegge en offentlig plass i krysset Fjøsangerveien, Ibsensgate og Michael Krohnsgate, men først i 1933 ble det ble vedtatt å lyse ut en arkitektkonkurranse om utformingen av plassen. Arkitekt Ole Landmark vant konkurransen og fikk i 1936 i oppdrag å utarbeide fasadetegninger for 15 bygninger som skulle omgi plassen. På grunn av krigen ble bare noen av bygningene reist. Kronstadplassen, eller Danmarksplass, fikk dermed aldri det lukkede og tydelige plasspreget den skulle ha hatt.

Et av de innkjøpte bidragene var tegnet av arkitekt Klaus Fasting og hadde tittelen "Byen lever".  Tegningen viser da også en helt bilfri plass. Arkivet etter 4. rådmann, Bergen Byarkiv.
Et av de innkjøpte bidragene var tegnet av arkitekt Klaus Fasting og hadde tittelen "Byen lever". Tegningen viser da også en helt bilfri plass. Arkivet etter 4. rådmann, Bergen Byarkiv.
 

Videre på internett