Gå tilbake til:
Du er her:

Et fotoalbum fra arkivet etter Formannskapet i Bergen

I 2015 vil Bergen Byarkiv fokusere på foto i arkivene. Hver måned presenter vi et foto som er typisk eller utypisk for arkivet det er hentet fra.

Fotoet kan dokumentere kommunal eller privat virksomhet, eller det kan helt tilfeldigvis ha blitt en del av et arkiv. Vi vil vise fotoets opphav og funksjon, samt formidlingsevne og plassering i arkivet.

Bergen Byarkiv har over 3500 arkiver med eller uten fotografier. En ikke ubetydelig del av fotografiene er samlet i album. Det er bevart flere hundre album i kommunale og private arkiver. De eldste skriver seg fra siste halvdel av 1880-tallet, og de nyeste fra tidlig 2000-tall. Disse albumene kan dokumentere virksomhet, begivenheter, geografi eller personer. Albumene kan være laget av arkivskaper, eller de kan ha blitt gitt som gave.

Månedens foto er et album fra arkivet etter Formannskapet i Bergen. Et album med visuell og tematisk helhet. Albumet som inneholder foto fra Hammerfest, ble gitt til Bergen kommune som gave i mai 1963. Fotoene viser den gjenreiste byen Hammerfest tidlig på 1960-tallet. Alle fotoene er fra tidlig 1960-tall med unntak av et fra 1939, da byen feiret sitt 150 års jubileum. Dette viser byen slik den var før den ble brent ned av tyske tropper i 1945. Hele byen unntatt Haunen kapell fra 1937 gikk med i brannen. Kapellet ser en i forgrunnen i fotoet «Byen sett fra sør».


Fotoalbumet med foto fra Hammerfest

I albumets forord nevnte daværende Hammerfest ordfører Anton Eide den omfattende gjenreisningen av byen, og hjelpen til denne de fikk fra det øvrige Norge. Bergen kommune bevilget hele 150.000 kroner, som var en bra sum rundt 1960, til byggingen av Hammerfest Pensjonærhjem ved foten av Molla-fjellet. Bygget kostet ca. 1,7 millioner kr. og hadde en god og moderne standard. En standard som ordfører Eide mente samfunnet burde gi sine gamle. Fotoene dokumenterte hjemmets eksteriør og interiør. Fellesrommene var innredet med moderne og tidsriktige møbler, pensjonærenes rom var utstyrt med egne møbler og gjenstander. Det var både doble og enkle rom til totalt 42 pensjonærer. Hver etasje hadde et moderne og funksjonelt bad. Hammerfest pensjonærhjem med adresse Fjellgata 20 er fremdeles i drift.
 

Pensjonærhjemmet i Hammerfest ved foten av Molla-fjellet. Fra album gitt Bergen kommune. Arkivet etter Formannskapet i Bergen.
Pensjonærhjemmet i Hammerfest ved foten av Molla-fjellet. Fra album gitt Bergen kommune. Arkivet etter Formannskapet i Bergen.
 

Albumet var ganske påkostet, med skinninnbinding og høykvalitetsfoto. Fotoene fra Hammerfest med særlig fokus på pensjonærhjemmet hadde til oppgave å formidle den vellykkede gjenreisingen av Hammerfest, og hjelpen som gjorde dette mulig. Fotoene viste en moderne og velregulert småby plassert i vakre omgivelser mellom fjord og fjell. Foto av byens hjørnesteinsbedrift A/S Findus (senere revet) og det nye sykehuset fra 1956 dokumenterer at viktig infrastruktur er på plass. I 1945 var Hammerfest totalt utslettet, og donasjoner til gjenoppbygging var nødvendige og ble mottatt med stor takknemlighet. Bergen kommune som var en av bidragsyterne til gjenoppbyggingen, og som selv hadde utfordringer med gjenreising av områder i egen by, mottok albumet som takk for bistand.