Gå tilbake til:
Du er her:

Fløirestauranten

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Planlegging av Fløibanen tok til i 1912, med arkitekt Einar Oscar Schou som en av initiativtakerne. Det var ikke første gang det ble fremmet forslag om bane opp til Fløyen, men det var først nå planene tok form. Både et ønske om å gjøre naturen mer tilgjengelig og en økende turisme var viktige faktorer for dette store prosjektet. Schou tegnet stasjonsbygningene samt et kombinert hotell- og restaurantbygg ved endestasjonen. Fra 1918 til 1921 presenterte Schou flere tegninger av monumentale praktbygg i nybarokk stil, med assosiasjoner til en middelalderborg, tenkt utført i mur og stein. Ingen av disse ble godkjent, de ble for monumentale og kostbare. Først i 1922 legger han frem et utkast som blir godkjent. Prosjektet hadde skrumpet betraktelig inn og hotelldelen var skrinlagt. Restauranten ble innviet i 1925 og er et trebygg i nyklassisistisk stil.

Et av Schous forslag til Fløirestauranten fra 1918, sett fra vest.
Et av Schous forslag til Fløirestauranten fra 1918, sett fra vest. Arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett