Gå tilbake til:
Du er her:

Forslag til ny brannstasjon i Bergen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Brannvesenets gamle hovedkvarter fra 1888 ble tegnet av Daniel Hansen og arkitektene Kooter og Peter Blix, og ligger i Rådhuskvartalet. Kravene den gang var plass til hester, vogner og utstyr, tilstrekkelig med mannskapsrom, samt et tårn til tørking av brannslanger. Men samfunnsutviklingen, bybrannene, og ikke minst teknologiske nyvinninger som motoriserte kjøretøy, sprengte tidlig rammevilkårene for den gamle stasjonen. Allerede i 1917 fikk myndighetene de første innspillene til ny hovedbrannstasjon. Noen foreslo å rive Kretsfengselet og bygge på tomten. Andre ønsket hovedbrannstasjon i Lars Hillesgate, der Grieghallen står i dag. Forhandlingene trakk ut i hele nitti år, og den nye hovedbrannstasjonen sto ikke klar før i 2007.

Utkast fra 1930, signert Alfred Reither. Arkivet etter Bergen Brannvesen, Bergen Byarkiv.
Utkast fra 1930, signert Alfred Reither. Arkivet etter Bergen Brannvesen, Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett