Gå tilbake til:
Du er her:

Håkonshallen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Etter eksplosjonen på Vågen i 1944 sto bare murene igjen av Håkonshallen. I 1955 ble det utlyst en arkitektkonkurranse for gjenreisningen. I tillegg til takkonstruksjon og innvendig utsmykning, var det en rekke praktiske krav som måtte løses, som inngangsparti, kjøkken og garderober. Det kom bare inn åtte utkast, noe juryen var skuffet over. Konkurransen ble vunnet av arkitekt Johan Lindstrøm, som også ble tildelt arbeidet med restaureringen. Forslaget som er vist, "Saga", har en utforming som er karakteristisk for 50-tallets arkitektur, med stramme fasader og et lavt kobberkledt tak.

"Saga" nådde ikke opp i konkurransen, og vi vet derfor ikke hvem arkitekten var. Juryen uttalte blant annet at fasadene hadde ”intet å gjøre med et byggverk av denne art”. Arkivet etter arkitekt Fredrik Konow Lund.
"Saga" nådde ikke opp i konkurransen, og vi vet derfor ikke hvem arkitekten var. Juryen uttalte blant annet at fasadene hadde ”intet å gjøre med et byggverk av denne art”. Arkivet etter arkitekt Fredrik Konow Lund.
 

Videre på internett