Gå tilbake til:
Du er her:

Kirke på Fredens Bolig

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

I 1917 ble det avholdt en arkitektkonkurranse om en ny kirke for Sandviken menighet, som skulle brukes i tillegg til den gamle kirken. Den nye kirken skulle plasseres på kirkegården Fredens Bolig, og bygges som et småkirkeanlegg, med bl.a. kirke, menighetslokaler og prestebolig. Konkurransen ble vunnet av arkitekt Finn Berner. Spørsmålet om kirkebygget ble tatt opp en rekke ganger på 1920- og 30-tallet, men vanskelige økonomiske tider gjorde at anlegget aldri ble utført.

En av arkitektene som deltok i konkurransen om kirke på Fredes Bolig var Einar Oscar Schou, med prosjektet "Luther". Det er et nybarokk anlegg, som samtidig viser en viss middelalderinspirasjon. Arkivet etter Einar Oscar Schou.
En av arkitektene som deltok i konkurransen om kirke på Fredes Bolig var Einar Oscar Schou, med prosjektet "Luther". Det er et nybarokk anlegg, som samtidig viser en viss middelalderinspirasjon. Arkivet etter Einar Oscar Schou.
 

Videre på internett