Gå tilbake til:
Du er her:

Landås kirke

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2017 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Landås menighet ble utskilt fra Fridalen menighet i 1959. I 1961 bød Bergen kommune inn til en arkitektkonkurranse om et nytt kirkeanlegg. Konkurransen ble vunnet av arkitekt Ola Kielland Lund. Kirken, som ble innviet i 1966, ligger på Kanonhaugen ved Landås hovedgård. 5. plass i konkurransen ble tildelt arkitekt Odd Østbye for utkastet med mottoet ”Under hvelv”. Kirken var tenkt utført av doble betongskall, og skulle kles med lyse klinkerfliser. Juryen uttalte at situasjonsplanen var god og at det var arbeidet bevisst med kirkens plassering, samt at bygget hadde en fin inngang. Men de mente blant annet at konstruksjonene ville oppta mer plass enn det som fremgikk av planløsningen.

Utkast til Landås kirke av arkitekt Odd Østbye, Oslo.
Utkast til Landås kirke av arkitekt Odd Østbye, Oslo. Fra arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet, Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett