Gå tilbake til:
Du er her:

Militærtjeneste på 1890-tallet.

I 2016 vil Bergen Byarkiv presentere foto fra arkivene som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Månedens foto er hentet fra Harald Wesenbergs fotosamling, Bergen Byarkiv. Samlingen består av 198 tørrplatenegativer fra perioden 1890 til 1905, og tilhørte Harald Wesenberg. Wesenberg var kjøpmann i Bergen, og drev særlig med Nordlandshandel. Fra omkring 1900 hadde han stilling som gassverkskasserer. Samlingen er en typisk amatørfotografsamling bestående av bilder av steder, familie og dyr. Mesteparten av bildene, med noen unntak, er tatt i Bergen og Hordaland. I samlingen er det vel 10 foto fra en ikke identifisert militærleir på slutten av 1800-tallet.

Militærtjeneste på 1890-tallet. bilde
Soldater ved ukjent militærleir på 1890-tallet. Fra Harald Wesenbergs fotosamling, Bergen Byarkiv. Arkivsignatur: BBA-A-1003.
 

Fotoene er av rekrutter og deres dagligliv fremstilt på en uformell og litt løssluppen måte. Dette var nok foto som kun var tenkt til privat bruk. Offisielle foto fra militæret var ikke preget av mer eller mindre morsomme poseringer for fotografen. Fotoene var tatt for at fotografen skulle minnes tiden og vennene i forsvaret. Hvem fotografen var er ikke kjent. Han var sannsynligvis tjenestegjørende i leiren, for utenforstående ville sannsynligvis ikke komme så nær innpå rekruttene. At fotografen er Harald Wesenberg er tvilsomt, for han ble født i 1836 og fotoene skriver seg fra etter 1890. Mer sannsynlig er det at fotoene er tatt av Fin Wesenberg, som var Haralds eneste sønn. Fin ble født i 1874, og avtjente trolig verneplikt mot midten av 1890-tallet eller litt senere.

Militærtjeneste på 1890-tallet. bilde
Lekende soldater på 1890-tallet. Fra Harald Wesenbergs fotosamling, Bergen Byarkiv. Arkivsignatur: BBA-A-1003.
 

Allmenn verneplikt ble innført i 1854. Loven om allmenn verneplikt avløste loven fra 1816 som ga en rekke grupper fritak. Fra nå av måtte ungdom, deriblant unge menn fra byene, som tidligere hadde sluppet verneplikt avtjene denne. Fra 1878 ble hæren omgjort til en desentralisert mobiliseringshær. Flere menn kunne dermed mobiliseres dersom det oppsto kriser. Lokale fort og forlegninger ble styrket og nye opprettet.

Det er ikke lett å identifisere militærleiren der fotoene ble tatt. Rekruttskolen i Gravdal er det neppe, for der har landskapet mer kystpreg. Bømoen på Voss som ble opprettet i 1898 er det heller ikke. For stedet på bildene har lauvskog, og på Bømoen vokste det barskog. Ulven leir i Os er en mulighet. Men bildene fra Wesenbergs samling samsvarer ikke helt med foto av Ulven fra omtrent samme tidsperiode i Universitetsbibliotekets fotosamling. Brakkene og teltene ligner, men disse var like i de fleste militærleirer. Landskapet ligner ikke. Derfor kan man ikke med sikkerhet bestemme at stedet er Ulven.

Videre på internett