Gå tilbake til:
Du er her:

Nitratnegativ fra arkivet etter Bergen Gassverk

I 2015 vil Bergen Byarkiv fokusere på foto i arkivene. Hver måned presenter vi et foto som er typisk eller utypisk for arkivet det er hentet fra.

Fotoet kan dokumentere kommunal eller privat virksomhet, eller det kan helt tilfeldigvis ha blitt en del av et arkiv. Vi vil vise fotoets opphav og funksjon, samt formidlingsevne og plassering i arkivet.

Månedens foto er et nitratnegativ fra arkivet etter Bergen Gassverk. Arkivet har et omfang på 1052 hyllemeter, og dateres fra 1885 til 1996. Gassverket startet opp i 1856 ved Lungegårdsmarkene og flyttet til Jekteviken omkring 1907-08. Gassverket trappet ned produksjonen i 1980 og la ned driften i 1985.

Foto fra arkivet etter Bergen Gassverk dokumenterer i hovedsak bygninger, utbygging og drift av virksomheten, med hovedvekt på årene 1910-1940. Gassverksbygningene, maskinene, og kullhaugene er et gjennomgående tema i materialet. Men det finnes også andre foto, blant annet fra gassverkets nærområder og fra Bergen sentrum. De fleste fototeknikker er representert, som papirkopier og kontaktkopier, glassnegativer og plastnegativer. De eldste plastnegativene, fra omkring 1920 til 1950, er nitratbaserte, de yngste fra omkring 1944 og fremover er i stor grad acetatbasert.

Nitratnegativene, eller nitratfilmen, avløste glassnegativene og var revolusjonerende for fremstilling av foto. Nitratfilm var det første transparente og fleksible mediet for fremstilling av foto og senere levende film. Glassnegativene som lenge var i bruk, ga ikke denne fleksibiliteten som var essensiell for fremstilling av levende film. Det ble eksperimentert med cellulosebaserte plaststoffer som celluloid fra omkring 1880 og fremover. I 1887 tok Hannibal Goodwin ved Eastman Kodak patent på nitratbasert film, som ble brukt til negativer og positiver, der gelatin ble lagt over en cellulose-nitrat base. Nitratet i filmen førte til at den ble svært brennbar. Film i filmfremvisere var særlig utsatt for antenning, grunnet varme og friksjon. Mindre brennbar film i acetatplast ble utviklet etter hvert, og denne ble lansert som «safety film». Nitrat bladnegativer hadde mindre volum og var derfor mindre brannfarlige. Slike har sjelden selvantent, og ved riktig lagring i kjølemagasiner har de en høy holdbarhet.

Rundt 1920 ble nitratnegativer mer vanlig i Norge, de nye lette kameraene var utstyrt med slik film, og slike kamera alminneliggjorde fotografering. De eldste nitratnegativene i arkivet etter Bergen gassverk skriver seg fra første halvdel av 1920-tallet og de yngste fra like før 1950. Månedens foto er et av en liten serie foto fra området i Jekteviken der Gassverket lå, og et par til fra Bergen sentrum. Fotoene fra sentrum er fra første halvdel av 1920-tallet, og viser delvis gjenoppbygde områder etter 1916 brannen, disse fotoene er trolig tatt av ansatte ved gassverket fordi de bygde ut gassnettet i området. Fotoene fra Jekteviken er tatt i 1926 og i 1930. Disse er tatt for å dokumentere gassverket og området rundt. For ettertiden formidler disse utviklingen av området der Jekteviken steinbrudd engang lå, og hvordan gassverket fremsto i 1930.

Flere foto fra nitratnegativer fra arkivet etter Bergen gassverk.

Månedens foto ble tatt 15.12.1930, og er et nitratplastbasert negativ som er godt bevart. De fleste nitratnegativene i arkivet etter Bergen Gassverk er godt bevart, i motsetning til flere nitratnegativer fra arkivet etter Bergen Lysverker som hadde gått i oppløsning grunnet for tett innpakning, der negativene ikke fikk «puste». Dette fotoet inneholder lite informasjon om gassverket, en skimter så vidt gassverksbygningen helt til venstre. Tvert imot er det området rundt, i Jekteviken og mot Møhlenpris som fremstår som interessant. Dette miljøet er totalt forandret gjennom kai- og brobygging i perioden etter 1930. En av de få bygningene som fremdeles står er Historisk Museum oppe på høyden til venstre i bildet. Fotoet fra 1930 gir et innblikk i området rundt Jekteviken og de store forandringene dette har gjennomgått de siste 85 årene. Dette området er fremdeles under endring. Nitratnegativet fra 1930 er heldigvis bevart, og det gir ettertiden kunnskap om et område i Bergen som har endret seg radikalt.

Foto skannet fra nitratnegativ fra arkivet etter Bergen Gassverk. Fotoet er datert 15 desember 1930.
Foto skannet fra nitratnegativ fra arkivet etter Bergen Gassverk. Fotoet er datert 15 desember 1930.
 

Les mer