Gå tilbake til:
Du er her:

Omformerstasjon for elektrisitetsverket

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Bergen Elektrisitetsverk ble etablert i 1897. Byens første kraftverk, basert på dampkraft, lå i Strømgaten og var tegnet av stadsarkitekt R. Tønnessen. Den første strøm til gatelysene ble levert 10.03.1900, to dager senere lyste de første glødelampene i bergenske hjem. Kraftverket ble raskt for lite i forhold til etterspørselen. I 1911 ble det bygd en omformerstasjon ved siden av dampsentralen, med fasaden mot Lille Lungegårdsvann. Her ble vannkraft fra Samnanger omformet til likestrøm for den sentrale delen av bynettet. Arkitekturen er påvirket av jugendstilen, men i tråd med tidens industriarkitektur er den også tydelig inspirert av middelalderen. Den ble revet i ca. 1937 for å gi plass til lysverkets nye bygg.

Omformerstasjonen tegnet av Einar Oscar Schou representerer overgangen fra dampkraft til vannkraft i Bergen. Fra arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, Bergen Byarkiv.
Omformerstasjonen tegnet av Einar Oscar Schou representerer overgangen fra dampkraft til vannkraft i Bergen. Fra arkivet etter arkitekt Einar Oscar Schou, Bergen Byarkiv.