Gå tilbake til:
Du er her:

Rådhuset i Bergen

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2018 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk det aldri ble noe av.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

I 1951 ble det utlyst en konkurranse om nytt rådhus i Bergen. Konkurransen ble vunnet av Erling Viksjø, men bare deler av hans anlegg ble reist. Valget av Viksjøs modernistiske prosjekt viser at både den politiske ledelse og næringslivet ønsket en ny, moderne by. Flere av konkurranseutkastene, særlig de fra byens egne arkitekter, var imidlertid sterkere påvirket av lokale byggetradisjoner.

Utkastet til arkitektene Frederik Konow-Lund, Sverre Lied og Peter Helland-Hansen er et av prosjektene med sterkere lokal inspirasjon, i dette tilfellet med utgangspunkt i det barokke manufakturhuset i området. Som de fleste av bidragene til konkurransen besto også dette anlegget av en høy sentralblokk omgitt av lavere bebyggelse.

Utkastet til arkitektene Frederik Konow-Lund, Sverre Lied og Peter Helland-Hansen. Arkivet etter 4. rådmann.
Utkastet til arkitektene Frederik Konow-Lund, Sverre Lied og Peter Helland-Hansen. Arkivet etter 4. rådmann. Bergen Byarkiv.
 

 

Videre på internett