Gå tilbake til:
Du er her:

Rasmus Meyers samlinger

Bergen Byarkiv presenterer hver måned et dokument fra våre arkiver. I 2019 vil vi hente frem arkitekttegninger som viser byggverk reist av Bergen kommune.

Tegningene har tidligere blitt publisert i vår publikasjon Byggverk i Bergen.

Etter kjøpmann og kunstsamler Rasmus Meyers død i 1916 ble kunstsamlingen og en eiendom i Krybbesmuget gitt til Bergen kommune. Betingelsen for kunstgaven var at den skulle holdes samlet og avsondret fra andre gjenstander. Samlingen skulle være tilgjengelig for publikum enten i Krybbesmuget, i et nybygg eller i et tilbygg til Vestlandske Kunstindustrimuseum. Valget falt på nybygg, som først ble planlagt lagt til nedre del av Nygårdsparken. Samlingen fikk til slutt den plasseringen det har i dag ved Lille Lungegårdsvann. Rasmus Meyers samlinger åpnet for publikum i 1924. Samlingen ble slått sammen med Stenersens samling og Bergen Billedgalleri til Bergen Kunstmuseum i 1998.

Arkitekt for Rasmus Meyers samlinger var Ole Landmark, og bygningen regnes som et av hans hovedverk. Den har en monumental, men enkel form med pussede flater. Inngangspartiet er dekorativt ornamentert i kleberstein. Arkivet etter arkitekt Ole Landmark, Bergen Byarkiv.
Arkitekt for Rasmus Meyers samlinger var Ole Landmark, og bygningen regnes som et av hans hovedverk. Den har en monumental, men enkel form med pussede flater. Inngangspartiet er dekorativt ornamentert i kleberstein. Arkivet etter arkitekt Ole Landmark, Bergen Byarkiv.