Gå tilbake til:
Du er her:

Vistehuset - nærbutikk i Dyngelandsvegen

I 2016 presenteres foto som formidler store og små hendelser, personer og objekter. Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie.

Fotoene gir et glimt av arkivenes mangfold og evne til å dokumentere vår historie. Månedens foto for oktober er tre foto fra arkivet etter Morgenavisen A/S som ble tatt i forbindelse med at en nærbutikk i Dyngelandsveien ble lagt ned rundt 1980. I september 2016 ble Dyngelandsveien 129A revet i forbindelse med planlagt utvidelse av krysset Dyngelandsveien - Hardangerveien.

Nærbutikk nedlegges i Dyngelandsveien. Dato og fotograf ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv. BBA-A-0863-Uaa:33.
Nærbutikk nedlegges i Dyngelandsveien. Dato og fotograf ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv. BBA-A-0863-Uaa:33.
 

Dette huset var en gang samlingsted og senter for det lille lokalsamfunnet i Helldal. Her startet R. Teigen landhandel i 1916. I 1937 overtok Olav Viste sammen med sin kone. De drev i hovedsak med kolonialvarer, men solgte i tillegg kull, koks og ved. Helldal jernbanestasjon som var i drift til Ulrikstunnelen mot Arna åpnet, lå i nærheten, og her ble det lastet pakker til Vistes kolonial og til Helldal postkontor som også lå i området. Viste var behjelpelig med å kjøre ut varer til kunder, noe han gjorde til midten av 1960 tallet.

Vistehuset- nærbutikk i Dyngelandsvegen bilde
Nærbutikken i Dyngelandsveien omkring 1980. Hardangerveien til høyre. Dato og fotograf ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv. BBA-A-0863-Uaa:33.
 

Tidlig på 1950 tallet fikk butikken i Helldal konkurranse fra den nye og mer moderne nærbutikken i Grimen. Vistes butikk ble lagt ned omkring 1980, og postkontoret flyttet inn i huset. Helldal postkontor var i drift til omkring 1990. Helt på slutten av 1980-tallet ble postkontoret utsatt for væpnet ran. På den tiden oppbevarte postkontorene en del kontanter, bl.a. pensjons- og trygdepenger, og disse pengene fristet ranere.

Etter nedleggelsen av postkontoret i Helldal, ble bygningen dessverre stående til forfall. Den måtte til slutt vike for nytt kryss og utvidelse av parkeringsplassen hos Frank Mohn der Bergen Bydrift leier i dag.

Fra nærbutikken i Dyngelandsveien. En av de siste dagene før den ble nedlagt. Dato og fotograf ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv. BBA-A-0863-Uaa:33.
Fra nærbutikken i Dyngelandsveien. En av de siste dagene før den ble nedlagt. Dato og fotograf ukjent. Fra arkivet etter Morgenavisen A/S, Bergen Byarkiv. BBA-A-0863-Uaa:33.