Gå tilbake til:
Du er her:

Pasientregistre fra koleralasarettene i Bergen, 1848-1849

Byarkivet har publisert tre pasientregistre fra de provisoriske sykehusene som ble opprettet i forbindelse med koleraepidemien i Bergen i 1848-1849.

Pasientprotokoll fra sykehuset som ble opprettet i Christi Krybbe skole i desember 1848. Arkivet etter Koleralasarettet i Bergen, BBA-A-2069, Ha:1.
Pasientprotokoll fra sykehuset som ble opprettet i Christi Krybbe skole i desember 1848. Arkivet etter Koleralasarettet i Bergen, BBA-A-2069, Ha:1.
 

I desember 1848 brøt det ut en koleraepidemi i Bergen. Det første tilfellet ble påvist 10. desember, og sykdommen spredte seg raskt. Kolera er en akutt diarésykdom som opptrer i epidemier. Epidemien i 1848-1849 rammet i stor grad arbeiderklassen, bl.a. på grunn av dårlige og trange boforhold og dårlige sanitære forhold.

Etter provisorisk anordning av 22. desember 1848 opprettet sunnhetskommisjon i Bergen tre kolerasykehus for pleie og desinfeksjon av personer i karantene: i Christi Krybbe fattigskole, i logen ”Den gode hensigt” sin trebygning på Engen og i ”Sukkerhuset”, også det på Engen.

For hvert av de tre sykehusene ble det ført en protokoll over alle innlagte pasienter. De tre protokollene er nå tilgjengelige på Digitalarkivet. Protokollene inneholder følgende opplysninger: pasientenes løpenummer, navn, alder, bolig, "Borgerlig Stilling", når innkommet, når utskrevet evt. død, samt anmerkninger vedr. sykdommens vesen, symptomer, årsak, spredning, behandling m.v.

Allerede 17. desember 1848 ble Christi Krybbe fattigskole tatt i bruk som koleralasarett. Frem til avvikling 21. april 1849 ble i alt 359 pasienter innskrevet, 209 av dem døde mens 150 ble utskrevet.

"Sukkerhuset" på Engen fungerte som koleralasarett fra 2. januar til 10. februar 1849. I denne tiden ble 121 pasienter innskrevet, 84 av dem døde mens 37 ble utskrevet.

"Den gode Hensigt"s toetasjes trebygning på Engen var fra 27. januar til 23. mars 1849 i bruk som koleralasarett. Hit ble 226 pasienter innskrevet, 136 døde og 90 ble utskrevet.

Til sammen ble rundt 1000 personer i Bergen smittet, av disse døde 619 stykker. 429 av dem døde ved de tre koleralasarettene. I tillegg døde en person på Bergen sivile sykehus og 189 i sine hjem. Epidemien opphørte etter 4-5 måneder, i april 1849. 

Her finner du de tre protokollene på Digitalarkivet

Videre på internett