Gå tilbake til:
Du er her:
Steinsvikkroken
Prosjektskisse Steinsvikkroken
Bilde: Rambøll AS

Informasjonsmøte om Steinsvikkroken

Torsdag 10. juni 2021 ble det arrangert et digitalt informasjonsmøte for planlagt botiltak med seks boliger med tilhørende tjenestebase. Kommunens presentasjon finner du under.

Deltakelse 

Informasjonsmøtet ble gjennomført som et direktesendt arrangement grunnet koronarestriksjoner. Det ble ikke gjort opptak av møte men her finner du lenke til presentasjonen fra Bergen Kommune. 

Kort om prosjektet 

Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig og Etat for utbygging inviterte til informasjonsmøte om planlagt botiltak i Steinsvikkroken. Prosjektet inngår i Boligprogrammet til Bergen kommune, som har som mål å redusere boligkøen og etablere boliger for vanskeligstilte.   

De som har gitt merknader til plansaken og som har vært involvert i medvirkningsprosessen i nærmiljøet ble invitert til informasjonsmøte før innsending til 2. gangs behandling.  

På Gnr. 39 Bnr. 270, Ytrebygda bydel foreslås det å etablere seks boliger med tilhørende tjenestebase. Målgruppen for botiltaket er personer med utviklingsforstyrrelser og samtidige rusutfordringer. 

Bestiller av boligene er Bergen kommune v/Byrådsavdeling for arbeid, sosial og bolig (BASB). Tiltakshaver for prosjektet er Bergen kommune v/Etat for utbygging (EFU), Asplan Viak AS og Rambøll Norge AS er engasjert som rådgivende konsulenter. 

Agenda  for møtet

  • Velkommen og generell orientering  

  • Informasjon om botiltaket i Steinsvikkroken samt målgruppen  

  • Fremdrift planprosess og byggeprosjekt  

  • Presentasjon av foreløpige tegninger  

  • Informasjon om arbeid opp mot rusmiljøer i Bergen 

  • Innlegg fra Bergen sør politidistrikt  

  • Innlegg fra representant fra nærmiljøet  

  • Informasjon om håndtering av merknader