Gå tilbake til:
Du er her:

Resultater av brukerundersøkelsen 2018:

Foresatte er stadig mer fornøyde med barnehage, skole og SFO

Resultatene av årets brukerundersøkelse viser at de fleste barn i Bergen trives i barnehagen, på skolen og i SFO.

(10.04.2018)