Gå tilbake til:
Du er her:

Om brukerundersøkelsen for barnehager 2018

Foreldre til barn i private og kommunale barnehager har sagt sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet.

Resultatene er presentert i rapporter på tre nivå:

  • Samlet for alle barnehagene i Bergen – totalrapport og hovedrapport finner du til høyre. Her finner du blant annet sammendrag, beskrivelse av metode, sammendrag, samlede resultater og resultater på tvers og utvikling.
  • Samlet for den enkelte private barnehageeier / de kommunale barnehagene er inndelt etter bydel
  • For hver enkelt barnehage (barnehagen må ha minst fem besvarelser dersom den er med).

Personvernet blir ivaretatt i alle resultatene som er offentliggjort.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig frem til 2020, som gir mulighet for å følge foresatte tilbakemelding over tid.

Tema

I alt fikk 15.121 foresatte invitasjon til å delta i web-undersøkelsen i perioden 5. til 26. februar.

De har svart på temaene: personalet i barnehagen, lek og læring, språk, relasjon, barnets medvirkning, foreldrenes medvirkning, og danning og inkluderende fellesskap

Stor deltakelse

11.376 foreldre valgte å delta. Det gir en svarprosent på 75 prosent for alle barnehagene, som er veldig bra i denne type undersøkelser. I slike undersøkelser er det et ønske om svarprosent på 50 prosent.

Det er store forskjeller i deltakelsen på tvers av barnehagene, fra 26 prosent til 100 prosent.

I 2017 var svarprosenten for alle barnehagene 73 prosent. I 2016 var den 66 prosent og i 2015 var den 55 prosent.

Overordnete tendenser

Du finner informasjon om overordnete tendenser i hovedrapporten og totalrapporten for barnehage på denne siden. I svarene fra foresatte vil det være variasjoner mellom barnehagene.

Her er noen utdrag fra hovedrapportene som omhandler resultater fra hele byen:

Barnehage

Foreldrene i barnehagene i Bergen er gjennomgående godt fornøyde med tilbudet fra barnehagene - 84 % av foreldrene sier at de er fornøyde med barnehagens tilbud. Det er særlig utsagn som er knyttet til språk, trygghet og personalet som oppnår høye vurderinger. Det er noe lavere vurdering på forhold som omhandler informasjon, samt personalets tid til barnet og utskifting av personell.

Resultater fra tidligere år

2017: Resultater for 2017 finner du under menypunktene "Kommunale barnehager" og "Private barnehager", deretter under "Arkiv" nede på siden.

2016: Resultater for 2016 finner du under menypunktene "Kommunale barnehager" og "Private barnehager", deretter under "Arkiv" nede på siden.

2015: Resultater for barnehagene i 2015 finner du her.