Gå tilbake til:
Du er her:

Si din mening om din barnehage, skole og SFO 2018

Foreldre til alle barn i private og kommunale barnehager, SFO og skolen blir invitert til å delta i en brukerundersøkelse. Fra 5. februar til 26. februar kan du si din mening om ditt barnehage-, skole- og SFO-tilbud.

Barnehage

Spørsmål om personalet, lek og læring, språk, relasjon, barnets og foreldres medvirkning, danning og inkluderende fellesskap.

Skole

Spørsmål om lesing, skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, foreldrenes kommunikasjon og medvirkning.

SFO

Spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO.

Kontaktinformasjon

Har spørsmål om undersøkelsen eller ikke mottatt den, kontakt Rambøll Management Consulting på e-post skjemasupport@ramboll.no eller telefon 40 90 33 00.

De gjennomfører undersøkelsen på vegne av Bergen kommune og private barnehageeiere.

Du får epost

Alle foreldre/foresatte som er registrert med e-postadresse vil i løpet av mandag 5. februar motta et elektronisk spørreskjema som kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk. Har du flere barn, må du svare for hvert av dem.

Har du ikke fått e-posten? Hvis dere er to foreldre, kanskje den andre har fått den? Husk å sjekke alle e-postmapper, i tilfelle e-posten har havnet i spamfilteret.

Hvis du ikke har tilgang til e-post, vil barnehagen/skolen hjelpe deg slik at du får svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon. Dette brevet vil bli sendt hjem torsdag/fredag i uke 5.

Påminnelse på SMS og lenke til undersøkelsen

Hvis ikke du har svart innen 12. februar, får du en SMS (dersom barnehagen/skolen har registrert mobilnummeret ditt) med lenke til brukerundersøkelsen.
Har du slettet e-posten eller meldingen, og trenger å få dette tilsendt på nytt? Tast inn ditt mobilnummer på denne siden: Brukerundersøkelsen.

(Siden åpnes når undersøkelsen starter)

Foreldrenes opplevelse og erfaring er viktig

Formålet med brukerundersøkelsen er å få tilbakemelding fra foreldrene om deres opplevelser og erfaringer med barnehagen, skolen og SFO. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig fra 2015 til 2020. Det gjør det mulig å følge foreldrenes tilbakemeldinger over tid.

- Jeg oppfordrer alle foreldre til å svare på undersøkelsen. Det er en god anledning til å gi tilbakemelding på hvordan du opplever kvaliteten på barnehage-, skole- og SFO-tilbudet til ditt barn. Brukerundersøkelsen er en av flere undersøkelser og fortellinger som gir oss informasjon om kvaliteten på tilbudet vi gir til barn og unge i Bergen kommune. Undersøkelsen er også viktig for videre kvalitetsarbeid i barnehage, skole og SFO, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen.

Offentliggjøres i april

Resultatene fra årets undersøkelse offentliggjøres i begynnelsen av april.

Til sammen får foreldre til rundt 45.000 barn og elever muligheten til å bli med på undersøkelsen. Byens 245 barnehager fordelt på 89 eiere, 85 skoler og 69 SFO-er, er med på undersøkelsen.

Svarprosent

Det er et ønske med en svarprosent på 50 prosent på denne type undersøkelse. De foregående årene har svarprosenten fordelt seg slik:

  • Barnehage: 2015: 55 prosent, 2016: 66 prosent, 2017: 73 prosent
  • Skole: 2015: 40 prosent, 2016: 48 prosent, 2017: 51 prosent

Det har vært store forskjeller i svarprosenten på tvers av barnehagene og skolene.

Resultatene fra 2015-2017

Resultatene fra 2016 og 2017 finner du under menyknappene til venstre.

Barnehage resultater brukerundersøkelse 2015

Skole og SFO resultater brukerundersøkelse 2015