Gå tilbake til:
Du er her:

Si din mening om din barnehage, skole og SFO 2019

Fra 13. februar til 5. mars kan foreldre og foresatte si sin mening om barnehage-, skole- og SFO-tilbudet i Bergen.

Barnehage:

Spørsmål om personalet, lek og læring, språk, relasjon, barnets og foreldres medvirkning, danning og inkluderende fellesskap.

Skole

Spørsmål om lesing, skriving, regning og realfag, digital kompetanse, sosial kompetanse, læringsmiljø og mobbing, fysisk aktivitet, kunst og kulturfag, foreldrenes kommunikasjon og medvirkning.

SFO

Spørsmål om innhold, trivsel og rammene for SFO.

Kontaktinformasjon

Har spørsmål om undersøkelsen eller ikke mottatt den, kontakt Rambøll Management Consulting på e-post skjemasupport@ramboll.com eller telefon 40 90 33 00. De gjennomfører undersøkelsen på vegne av Bergen kommune og private barnehageeiere.

Foreldre til alle barn i private og kommunale barnehager, SFO og skole blir i disse dager invitert til å delta i en brukerundersøkelse.

Formålet med brukerundersøkelsen er å få tilbakemelding fra foreldrene om deres opplevelser og erfaringer med barnehagen, skolen og SFO. Undersøkelsen skal gjennomføres årlig fra 2015 til 2020. Det gjør det mulig å følge foreldrenes tilbakemeldinger over tid.

Du får e-post

Alle foreldre/foresatte som er registrert med e-postadresse vil i løpet av onsdag 13. februar motta et elektronisk spørreskjema som kan besvares på språkene norsk, engelsk, polsk, somali, russisk og arabisk. Har du flere barn, må du svare for hvert av dem.

Har du ikke fått e-posten? Hvis dere er to foreldre, kanskje den andre har fått den? Husk å sjekke alle e-postmapper, i tilfelle e-posten har havnet i spamfilteret.

Hvis du ikke har tilgang til e-post, vil barnehagen/skolen hjelpe deg slik at du får svart gjennom et eget brev med påloggingsinformasjon. Dette brevet vil bli sendt hjem i uke 8 (18. - 22. februar.)

Påminnelse på SMS og lenke til undersøkelsen

Hvis ikke du har svart innen 15. februar, får du en SMS (dersom barnehagen/skolen har registrert mobilnummeret ditt) med lenke til brukerundersøkelsen.
Har du slettet e-posten eller meldingen, og trenger å få dette tilsendt på nytt? Tast inn ditt mobilnummer på denne siden: Brukerundersøkelsen.

(Siden åpnes når undersøkelsen starter)

Offentliggjøres i april

Resultatene fra årets undersøkelse offentliggjøres i begynnelsen av april.

Til sammen får foreldre til rundt 45.000 barn og elever muligheten til å bli med på undersøkelsen. Byens 241 barnehager fordelt på 84 eiere, 83 skoler og 69 SFO-er, er med på undersøkelsen.

Svarprosent

Bergen kommune ønsker at flest mulig svarer på undersøkelsen. De foregående årene har svarprosenten fordelt seg slik:

  • Barnehage: 2015: 55 prosent, 2016: 66 prosent, 2017: 73 prosent. 2018: 75 prosent
  • Skole: 2015: 40 prosent, 2016: 48 prosent, 2017: 51 prosent. 2018: 54 prosent

Det har vært store forskjeller i svarprosenten på tvers av barnehagene og skolene.