Gå tilbake til:
Du er her:

Om brukerundersøkelsen for barnehager 2019

Foreldre til barn i private og kommunale barnehager har sagt sin mening om ulike forhold ved barnehagetilbudet.

Resultatene er presentert i rapporter på tre nivå:

  • Samlet for alle barnehagene i Bergen – totalrapport, kommentaranalyse og hovedrapport finner du til høyre. Her finner du blant annet sammendrag, beskrivelse av metode, sammendrag, samlede resultater og resultater på tvers og utvikling.
  • Samlet for den enkelte private barnehageeier / de kommunale barnehagene er inndelt etter bydel
  • For hver enkelt barnehage (barnehagen må ha minst fem besvarelser dersom den er med).

Personvernet blir ivaretatt i alle resultatene som er offentliggjort.

Undersøkelsen skal gjennomføres årlig frem til 2020, som gir mulighet for å følge foresatte tilbakemelding over tid.

Tema

I alt fikk 15.121 foresatte invitasjon til å delta i web-undersøkelsen i perioden 5. til 26. februar.

De har svart på temaene: personalet i barnehagen, lek og læring, språk, relasjon, barnets medvirkning, foreldrenes medvirkning, og danning og inkluderende fellesskap

Stor deltakelse

11.235 foreldre valgte å delta. Det gir en svarprosent på 74 prosent for alle barnehagene, som er veldig bra i denne type undersøkelser. I slike undersøkelser er det et ønske om svarprosent på 50 prosent.

I 2018 var svarprosenten for alle barnehagene 75 prosent. I 2017 var den 73 prosent, I 2016 var den 66 prosent og i 2015 var den 55 prosent.

Overordnete tendenser

Du finner informasjon om overordnete tendenser i hovedrapporten og totalrapporten for barnehage på denne siden. I svarene fra foresatte vil det være variasjoner mellom barnehagene.

Her er noen utdrag fra hovedrapportene som omhandler resultater fra hele byen:

Barnehage

  • 84% av de spurte bruker en av de to høyeste kategoriene på samlet tilfredshet
  • Det er positiv ut på samtlige temaområder siden 2018
  • Relasjonen mellom barn og voksen kommer godt ut i årets undersøkelse

Resultater fra tidligere år

2018: Resultater for 2018 finner du under menypunktene "Kommunale barnehager" og "Private barnehager", deretter under "Arkiv" nede på siden.

2017: Resultater for 2017 finner du under menypunktene "Kommunale barnehager" og "Private barnehager", deretter under "Arkiv" nede på siden.

2016: Resultater for 2016 finner du under menypunktene "Kommunale barnehager" og "Private barnehager", deretter under "Arkiv" nede på siden.

2015: Resultater for barnehagene i 2015 finner du her.

Brukerundersøkelsen sin fremside, bilde av et barn som bygger et smilende legohjerte.
Brukerundersøkelsen sin fremside.
Anne-Christin Boge

 

Vedlegg