Gå tilbake til:
Du er her:

Foresatte er stadig mer fornøyde med barnehage, skole og SFO

Resultatene av brukerundersøkelsen 2019 forsterker tendensene fra i fjor og viser positiv utvikling på alle hovedområder. Foresatte er stort sett godt fornøyd med tilbudet i barnehage, skole og SFO.

Deltakelsen i årets undersøkelse ligger på omtrent samme nivå som i fjor. Barnehage topper statistikken med 74 prosent deltakelse, og 53 prosent av foreldrene i skolene har svart på undersøkelsen.

- Jeg er stolt over at så mange foreldre er fornøyde med barnehagene, skolene og SFOene i Bergen. Det er alltid lærerikt å få tilbakemelding fra foreldre om hvordan de opplever hverdagen til barna sine. Resultatene av undersøkelsen skal nå gjennomgås og brukes til å gjøre barnehagene, skolene og SFO-tilbudet enda bedre for alle barn i Bergen, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Roger Valhammer.

Barnehage

84 prosent er samlet sett fornøyd med tilbudet i barnehagene. Foresatte er mer fornøyd med temaer som medvirkning, språk, og «lek og læring». Resultatene fra undersøkelsene siden 2015 viser en positiv utvikling på alle hovedområder. Årets undersøkelse forsterker denne utviklingen. Andelen barnehager der foresatte er veldig fornøyd har økt siden i fjor, og halvparten av barnehagene har hatt en positiv utvikling i samlet tilfredshet det siste året. Det er særlig relasjonen mellom barn og voksne som kommer godt ut i årets undersøkelse. «Foreldres medvirkning» er temaområdet med mest fremgang.

Skole

66 prosent av foresatte er fornøyd med tilbudet i skolene. Barnas trivsel skårer høyt i undersøkelsen, og det er småtrinnet som skårer høyest på alle tema i undersøkelsen. Ungdomstrinnet skårer lavest på alt i alt tilfredshet og flere andre områder i undersøkelsen. 47 prosent av skolene i Bergen kommune har hatt en positiv utvikling i tilfredshet fra 2018 til 2019, mens 40 prosent av skolene har hatt en negativ utvikling i tilfredshet. 13 prosent av skolene befinner seg på samme nivå som i 2018.

Det har vært en positiv utvikling på flere temaområder siden første måling i 2015. Undersøkelsen viser positive endringer på spørsmål knyttet til digitalisering og digitale verktøy. Størst negativ utvikling finner vi på spørsmål omkring involvering av de foresatte. Tilpasset opplæring er temaområdet som oppnår høyest vurdering i undersøkelsen.

SFO

Flere er fornøyd med tilbudet i SFO, sammenlignet med 2018, og tendensen er stigende. Undersøkelsen viser at foresatte er mer fornøyd med lokalene og åpningstidene. Stadig flere oppgir at de opplever et variert tilbud med lek og aktiviteter, og stadig flere opplever at barna har en trygg tilknytning til personalet. Undersøkelsen viser at foresatte med barn på 4. trinnet er mest fornøyd med tilbudet i SFO.

Se også Mer synlighet ble suksess for Kirkevoll SFO

Foresatte er stadig mer fornøyde med barnehage, skole og SFO bilde
Illustrasjonsbilde
Nina Johnsen

 

Videre på internett

 

 

Vedlegg

 

 

Flere artikler