Gå tilbake til:
Du er her:

Finn din leverandør!

Her finner du oversikt over de ulike leverandørene du kan velge mellom.

Slik bytter du til en annen leverandør

Du melder fra om ditt valg ved å kontakte forvaltningsenheten i sonen du tilhører.

BPA er rettighetsfestet

Fra 2015 har personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Retten omfatter også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Hva er brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du kan velge hvem som skal utføre tjenestene du er tildelt – kommunen eller et privat firma.